NBF - Holder deg oppdatert

NBF er et veletablert og attraktivt forum for teknologisk meningsutveksling

og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og

andre styrte maskiner og prosesser.

 

 

Aktuelt

 

Brukermøte

Brukermøte blir denne gang i Drammen 1. og 2. november 2022.
Klikk her for info og påmelding.

 

Tema for konferansen er "Grønn industri".
 

Under denne konferansen har vi fokus på EU`s bærekraftmål. Vi vil synliggjøre muligheter og utfordringer en del av disse målene vil gi oss. Bærekraftmålene er uunngåelige å komme utenom, så derfor settes flere av disse på agendaen i Drammen. Vi legger opp til innlegg fra både regjeringen, fra store industribedrifter og leverandører av produkt og tjenester innenfor dette området. Vi vil også få se eksempler på bedrifter som har utnyttet bærekraftmålene til sin fordel.


Vi vil også utfordre leverandørene under «Leverandørens time» til å vinkle innleggene sine i samme retning. Dag 2 blir det tradisjonelt flere bedriftsbesøk i området.