NBF - Holder deg oppdatert

NBF er et veletablert og attraktivt forum for teknologisk meningsutveksling

og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og

andre styrte maskiner og prosesser.

 

 

Aktuelt

 

Endelig Brukermøte igjen!

Brukermøte blir denne gang i Trondheim 1. og 2. juni 2022.
Klikk her for info og påmelding.

 

Tema for konferansen er "Smarte verktøy for fremtidsrettet produksjon".

I dagens knapphet på kvalifisert arbeidskraft er smart og effektiv produksjon en avgjørende konkurransefaktor. Dette tar NBF på alvor og har valgt dette som hovedtema på kommende Brukermøte i Trondheim.

Detaljert program blir sendt ut til de påmeldte så snart det er klar.