nbf

numerisk bruker forening

Om NBF

Numerisk Bruker Forening (NBF) er et aktivt forum for meningsutveksling og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og andre styrte maskiner og prosesser.

 

I 1977 tok en gruppe teknologibedrifter initiativet til å danne et forum for brukere av numerisk styrte verktøymaskiner. Med dette var NBF - Numerisk Bruker Forening - etablert, og har siden stadig vokst og utviklet seg videre. Målgruppen er hovedsakelig verkstedindustrien, representert ved brukere og fremtidige brukere av numerisk styrte verktøymaskiner og prosesser (CNC). I dag er også andre bransjer representert.

 

I målgruppen inngår også leverandører og forhandlere av maskiner, verktøy og utstyr, systemkonsulenter, rekrutteringsinstitusjoner som teknologiorienterte videregående skoler, ingeniørhøgskoler, forsknings- og utviklingsmiljø, samt organisasjoner.

 

Hovedaktiviteter er Brukermøter og Temareiser/ekskursjoner som vanligvis arrangeres 2 ganger i året.

 

 
Visjon

NBF skal være et veletablert og attraktivt forum for teknologisk meningsutveksling og kunnskapsformidling innen utvikling og bruk av numerisk styrte og andre styrte maskiner og prosesser.

 

 

Mål

Hovedmålet er å skape god kontakt mellom medlemmene, hente inn og utveksle kunnskap, erfaringer og synspunkter innen foreningens teknologiområder. Det skal satses spesielt på medlemmene gjennom gode Brukermøter som tar opp aktuelle tema og utfordringer.

 

 

Medlemskap

NBF drives på idealistisk grunnlag og er en non-profit virksomhet som kan overleve med lav medlemskontingent (kr. 800 for bedrifter og kr. 400 for skoler), og lav deltakeravgift på Brukermøtene. NBF har i dag rundt 350 medlemsbedrifter.

 
Bjørn Øvsthus
Mjøs Metallvarefabrikk AS

 

 
Olav Dyrkorn
Brunvoll AS

 

 
Olaf-Magnus Olsen
Mazeppa Consulting
 
Ove Johan Aklestad
Styreleder NBF- OFIR

 

 
Ingebrigt Aarbakke
Aarbakke AS

 

Styret

 
Henrik Sveen
Kongsberg Defence & Aerospace AS

 
Leif Estensen
SINTEF

Kontakt oss

numerisk bruker forening, nbf, numerisk forening, maskinforum, forum, leif estensen, tekniske messen, emo, brukermøte, cnc, numerisk bruker, 

E-post: oja@ofir.no

Tlf: 908 31 121

Org. nr: 998 593 581

 

fb logo.png

numerisk bruker forening, nbf, numerisk forening, maskinforum, forum, leif estensen, tekniske messen, emo, brukermøte, cnc, numerisk bruker, 

© Numerisk Bruker Forening